Interesse? Contacteer ons!

Zonne-energie

Via de zon bereikt ons elke minuut voldoende energie om aan de energiebehoefte van de volledige wereldbevolking voor 1 jaar te voldoen.

Zonne-energie is - in tegenstelling tot fossiele brandstoffen - een duurzame en blijvende oplossing. Bij zonne-energie komt bijna geen CO2 vrij. Het beetje CO2 dat toch vrijkomt, komt door de productie van de zonnepanelen. De zonne-energie zélf is uitstootvrij.

Daarom is kiezen voor zonne-energie een verstandige keuze.

Hoe werken zonnepanelen?
De fotovoltaïsche zonnepanelen vangen het licht op. Een omvormer zet deze lichtenergie om in wisselstroom. Zo kunnen we deze elektriciteit gebruiken in het huishouden. Simpel toch?

Een zonnepaneel is een verzameling van talrijke zonnecellen. Elke zonnecel bestaat uit twee lagen. De ene laag is positief geladen, de andere negatief. De energie van het opgevangen licht brengt een elektrische stroom op gang.

Licht is voldoende, zonlicht is prima
De helft van de stroom die de zonnepanelen opwekken wordt geproduceerd door het omgevingslicht en niet van het directe zonlicht. Dat betekent dat de panelen ook bij een witbewolkte hemel met minder zon nog een hoog rendement halen. Wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, dan zal de meterteller terugdraaien.

kWp en kWh
Het vermogen van de installatie onder ideale omstandigheden drukken we uit in kilowattpiek (kWp). De energie die vrijkomt drukken we uit in kilowattuur (kWh).

Eén vierkante meter zonnepaneel levert ongeveer 100 kilowattuur groene stroom per jaar. Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt ongeveer 3500 tot 4000 kWh per jaar. 40 m² zonnepanelen volstaan dus ruimschoots om in uw elektrische gezinsbehoefte te voorzien.

De omvormer
De omvormer vormt eigenlijk het brein van uw zonne-installatie. De omvormer maakt het mogelijk om onze zonnepanelen te schakelen aan het elektriciteitsnet. Hij zet namelijk de gelijkspanning om in wisselstroom. Tegelijkertijd waakt de omvormer over de stabiele stroomtoevoer aan het elektriciteitsnet. De omvormer is dus ook de veiligheidsagent van uw installatie.

Het is belangrijk de juiste omvormer te kiezen. Deze moet afgestemd zijn op het vermogen van de zonnepanelen. De juiste omvormer:

  • verlengt het leven van uw systeem.
  • verhoogt het rendement van uw systeem.

Wij plaatsen de omvormer zo dicht mogelijk in de omgeving van de fotovoltaïsche panelen. Zo gaat tijdens het transport het minst energie verloren. De omvormer hangt best op een goed bereikbare plaats. Dat vergemakkelijkt een controle van het toestel.

Schuin dak of plat dak
Het maakt niet uit welk dak u hebt. Een plat dak of een schuin dak, elk soort dak is geschikt voor zonnepanelen. Er is trouwens in de meeste gevallen geen bouwvergunning voor nodig. Alleen voor installaties op daken van beschermde gebouwen en van woningen in landschappelijk kwetsbare gebieden is het raadzaam bij de gemeente te peilen naar de stedenbouwkundige voorschriften.

Plat dak
Op platte daken kiest u zelf de ideale oriëntatie en hellingsgraad van de panelen. We moeten alleen vermijden dat de schaduw van de ene rij panelen niet op de volgende rij valt. Ook de schaduw van andere dakelementen zoals schouwen mag niet op de zonnepanelen vallen.

Op een plat dak worden de PV-panelen op aluminium draagprofielen met ballast met een optimale hellingsgraad van ongeveer 35 graden opgesteld. Op schuine daken bevestigen wij de panelen op speciale aluminium draagprofielen met speciale dakhaken.

Onderhoudsarm
Onze panelen zijn heel onderhoudsvriendelijk. Bladeren, vogelpoep en stof hebben weinig vat op de panelen. Eenmaal per jaar afspoelen met wat lauw water volstaat om uw zonnepanelen maximaal te laten renderen.

Opvolging
De meeste omvormers kunnen verbonden worden met de computer. Op die manier houdt u te allen tijde de prestaties en de werking van uw zonne-installatie in de gaten.

Test Aankoop
Het consumentenblad Testaankoop organiseerde een grootschalige kwaliteitsrondvraag. De cijfers waren lovend voor de zonne-energiesector. 45% van de eigenaars van zonnepanelen gaven te kennen dat het rendement van hun panelen de verwachtingen hadden overtroffen. Ook de kwaliteit van de panelen werd goed bevonden. Bijna 95% van alle panelen hadden het voorafgaande jaar perfect gewerkt.

Bekijk onze referenties!