Elektrische mobiliteit

Voertuigen op elektriciteit hebben op vlak van mileudruk op het verkeer momenteel het grootste potentieel. Elektrische voertuigen zijn milieuvriendelijker (CO2, maar ook fijn stof en NOx), stiller en efficiënter dan conventionele voertuigen. Ze kunnen er o.m. mee voor zorgen dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald en dat de luchtkwaliteit (zeker in steden) sterk verbetert.

Bovendien is een grote synergie mogelijk met hernieuwbare energiebronnen en beperken ze onze olie-afhankelijkheid. Ze bieden ook potentieel voor nieuwe mobiliteitsontwikkelingen in steden, zoals stedelijke distributie en op langere termijn de verweving van individueel en openbaar vervoer.

De grote doorbraak is niet voor vandaag; de te nemen maatregelen wel. Ze richten zich op de technologie (batterijen, materialen, wagens), de nodige infrastructuur (laadpunten), het stimuleren van de vraag (drempelverlaging, stimuli), het aanbod, het elektriciteitssysteem en het betrekken van de Vlaamse economie bij de beoogde shift. De Vlaamse overheid kan hierbij met de eigen voertuigen het goede voorbeeld geven.

 

Solar Constructs partner van NewMotion.

Als gerenommeerd bedrijf in de hernieuwbare energie zijn steeds op zoek naar de beste materialen en proberen dan ook om de beste partners hiervoor te selecteren.

We zijn dan ook zeer fier op onze de samenwerking met  "The New Motion".
Dit is toch wel het bedrijf dat in technologie en hardware ver vooruit is ten opzichte van de andere bedrijven. U kan uw door ons geplaatste laadpaal aanmelden op een netwerk zodat deze zichtbaar komt voor andere gebruikers, hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een interne communicatiemodule. Als gebruiker kan u een app op uw smartphone installeren om te zien welke laadpaal in uw buurt beschikbaar is, hoe snel deze kan laden en hoeveel u betaald per opgeladen KWh.


Solar Constructs plaatst momenteel al laadpalen voor elektrische voertuigen voor particulieren en bedrijven.
Mocht u hierover graag meer informatie willen kan u ons steeds contacteren voor een bezoek ter plaatse.

 

Bekijk onze referenties!