Elektrische mobiliteit

Voertuigen op elektriciteit hebben op vlak van mileudruk op het verkeer momenteel het grootste potentieel. Elektrische voertuigen zijn milieuvriendelijker (CO2, maar ook fijn stof en NOx), stiller en efficiënter dan conventionele voertuigen. Ze kunnen er o.m. mee voor zorgen dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald en dat de luchtkwaliteit (zeker in steden) sterk verbetert.

Bovendien is een grote synergie mogelijk met hernieuwbare energiebronnen en beperken ze onze olie-afhankelijkheid. Ze bieden ook potentieel voor nieuwe mobiliteitsontwikkelingen in steden, zoals stedelijke distributie en op langere termijn de verweving van individueel en openbaar vervoer.

De grote doorbraak is niet voor vandaag; de te nemen maatregelen wel. Ze richten zich op de technologie (batterijen, materialen, wagens), de nodige infrastructuur (laadpunten), het stimuleren van de vraag (drempelverlaging, stimuli), het aanbod, het elektriciteitssysteem en het betrekken van de Vlaamse economie bij de beoogde shift. De Vlaamse overheid kan hierbij met de eigen voertuigen het goede voorbeeld geven.

Solar Constructs plaatst momenteel al laadpalen voor elektrische voertuigen voor particulieren en bedrijven.
Mocht u hierover graag meer informatie willen kan u ons steeds contacteren voor een bezoek ter plaatse.

 

Bekijk onze referenties!